Gorramenditik.

Oroiminezko igandeak

Ainara Maia Urroz

Oroiminezko igandeak.

    19 urteko neska gazte baten bizipena da. Lehen aldiz ateratzen da etxetik. Alemana ikasteko ikasturte osoa egingo du Alemanian, Euskal Herriko bere etxetik urrun. Harako bidaian Euskal Herriko bost neska ezagutuko ditu. Herrimina, kultura ezberdina, ordutegia, sarri ulertua ez izatea, edo abegi eman diguten pertsonei ez ulertzea. Norberaren isto- rioa izan zitekeen. Urtebeteko igandeetan azaltzen zaigu istorioa.

Ainara Maia Urroz

Oroiminezko igandeak

ISBN: 978-84-931527-8-9 paper

ISBN: 978-84-931527-9-6 elek.

Orriak: 128 Orri

Salneurria : 10,00 €

Ekainaren 10 kalean.

Eskatu zure liburu dendan.


Liburuaren bloga ikusi

blogak logoa
Facebook

Eskatu zure liburu dendan


Liburuaren aipamenak ikusi:

berria logoa
elinberri.eus

Liburua eskatu


Liburu elektronikoa jasotzeko jo:

elkar logoa
txalaparta.eus logoa

Paperezko liburua eskatzeko

Zure  ePosta

Zure Izena  +  Abizenak:


Helkbidea: kalea:

posta kodea + herria :


Zenbat ale nahi dituzun:

Paperezko liburua eskatzeko

Liburua eskatzeko ondoan dagoen eskaria bete. 

Izenburu gehiago eskatzen baduzu, gu arduratuko gara. 

Arazoak izanez gero bidali posta hona: info. (  @.  ).  dakit.eus

Egilea

Ainara Maia

Ainara Maia Urroz 


Irun-en sortua 1976 urtean.

Euskal filologian lizentziaduna, idazlea eta olerkaria, itzulpengintzan ere jarduna da.

Orain arte olerkia bakarka edo taldean argitara eman du. Hau da bere lehen eleberria.

Argazkia : ©  Prima digital (Txabi), 2012

Nire iritzia

Zure  ePosta

Zure  iritzia

Zure iritzia eman

Liburu hau irakurri ondoren zure irudipena liburuaz, partekatu nahi duzu egilea  edota beste irakurleekin?

Zurre iritzia beti jakin araziko diogu egileari, eta bakarrik zuk partelatzea nahi baduzu agertuko da orri honetan.

Arazoak izanez gero bidali posta hona: info.  (.  @.  ).  dakit.eus

Argitaletxe hau Zarautzen dago kokatuta. 

Gurekin harremanetan sartzeko erabili posta elektronikoa:     info  (.  @  ). dakit.eus