Gorramenditik.

Oroiminezko igandeak

Ainara Maia Urroz

Oroiminezko igandeak.

Ainara Maia Urroz

Oroiminezko igandeak

ISBN: 978-84-931527-8-9 paper

formatua: 15 x 21 zm

Orriak: 128 Orri

Salneurria : 10,00 €ISBN: 978-84-931527-9-6 elek.

formatua: ePub

salneurria : 4,00 €


Ekainaren 10 kalean.

Eskatu zure liburu dendan.

    19 urteko neska gazte baten bizipena da. Lehen aldiz ateratzen da etxetik. Alemana ikasteko ikasturte osoa egingo du Alemanian, Euskal Herriko bere etxetik urrun. Harako bidaian Euskal Herriko bost neska ezagutuko ditu. Herrimina, kultura ezberdina, ordutegia, sarri ulertua ez izatea, edo abegi eman diguten pertsonei ez ulertzea. Norberaren istorioa izan zitekeen. Urtebeteko igandeetan azaltzen zaigu istorioa.


Liburuaren bloga ikusi:

blogak logoa
Facebook
berria logoa

Liburua eskatu

Liburu elektronikoa jasotzeko jo:

 
 
elkar logoa
txalaparta.eus logoa

Paperezko liburua eskatzeko:

Liburu denda bilatzeko:

Liburua eskatzeko ondoan dagoen eskaria bete. 

Izenburu gehiago eskatzen baduzu, gu arduratuko gara. 

Zure  ePosta

 Izena  +  Abizenak:


Helkbidea: kalea:

posta kodea + herria:


Zenbat ale nahi dituzun:

Arazoak izanez gero bidali posta hona: info( @ )dakit.eus

Paperezko liburua eskatzeko

Egilea

Ainara Maia

Ainara Maia Urroz 


Irun-en sortua 1976 urtean.

Euskal filologian lizentziaduna, idazlea eta olerkaria, itzulpengintzan ere jarduna da.

Orain arte olerkia bakarka edo taldean argitara eman du. Hau da bere lehen eleberria.

Argazkia : ©  Prima digital (Txabi), 2012

Nire iritzia

Zure  ePosta

Zure  iritzia

Zure iritzia eman

Liburu hau irakurri ondoren zure irudipena liburuaz, partekatu nahi duzu egilea edota beste irakurleekin?

Zurre iritzia beti jakin araziko diogu egileari, eta bakarrik zuk partelatzea nahi baduzu agertuko da orri honetan.

Arazoak izanez gero bidali posta hona: info( @ )dakit.eus 

2021-04-13
Zorionak, Ainara! Asko gustatu zait zure azken liburua. Uste dut ia denak dauzkadala.

Besarkada estu bat Argentinatik

maribe647

Argitaletxe hau Zarautzen dago kokatuta. 

Gurekin harremanetan sartzeko erabili posta elektronikoa:     info( @ )dakit.eus